K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

BORDI I DREJTORËVE

Bordi i Drejtorëve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pavarur dhe bënë drejtimin dhe mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë.
Stafi menaxhues i kompanisë organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit.

Jusuf Nikçi

Kryesues i Bordit

Mevlyde Kelmendi Begolli

Anëtare e Bordit

Simon Balaj

Anëtar i Bordit

Driton Sylqa

Anëtar i Bordit

Dri Cena

Kryeshef Ekzekutiv