K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

Uji është jetë, ta ruajmë dhe ta përdorim racionalisht

Uji është jetë, ta ruajmë dhe ta përdorim racionalisht!

KARTELA

Kliko për të vazhduar
tek kartela juaj

TARIFAT

Kliko për informata rreth
tarifave të shërbimeve

RAPORTO

Kliko për të plotësuar formën
e kontaktit direkt

Qendra e thirrjeve

049-732-910

049-733-225

039-433-975

Intervenime emergjente

049-732-910

049-733-225

038-433-975

Info

Ju mund të na kontaktoni përmes formës së kontaktit

Kliko për të plotësuar formën e kontaktit

FACEBOOK FEED

Projektet aktuale

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza

Objektivi kryesor i projektit “Trajtimi i ujërave të zeza në Kosovën Jugperëndimore, Faza IV (Pejë)” është që të përmirësojë ndjeshëm mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza në qytetin e Pejës. Kjo do të kontribuojë në mbrojtjen e burimeve sipërfaqësore dhe të ujërave nëntokësore në zonën e projektit, përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së popullsisë së Pejës. Deri më sot, në zonën e projektit, trajtimi i ujërave të zeza në aspektin higjenik dhe mjedisor nuk ekziston.

Galeria