K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

Konkurs i Brendshëm – Kryesues/e i/E Departamentit për Shërbime me Konsumatorë (15.06.2023)