K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit për Zyrtar për siguri dhe bazat e të dhënave TI (11.12.2023)