K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

Pas Thirrjes dy mujore – Fillon aksioni i çkyçjeve në zonën e mbulueshmërisë

KRU ‘HIDRODRINI’ Sh.A. – Pejë

Pas Thirrjes dy mujore – Fillon aksioni i çkyçjeve në zonën e mbulueshmërisë

Inspektorët rajonal të KRU ‘Hiodridrini’ të asistuar edhe nga Policia e Rajonale e Pejës kanë filluar sot zbatimin e masave të çkyçjes së konsumatorëve borxhlinjë.

Aksioni ka shtrirje në tërë zonën e mbulueshmërisë, ndërsa sot është fokusuar në komunat Pejë dhe Klinë.

Janë çkyçur nga rrjeti i ujësjellësit ekonomi biznesore e familjare si dhe institucione vitale, përfshirë Stacioni i KOSTT Elektrobartja – Prishtinë dhe Posta e Kosovës, Pejë – pika nr.5.

Çkyçje janë realizuar edhe në Çarshinë e gjatë të qytetit dhe në rajonin e fshatrave të Jabllanicës.

Numër i konsiderueshëm i konsumatorëve borxhlinjë, me vet-kërkesë, në afat prej 40 minutash, i janë përgjigjur aksionit duke kryer pagesën e menjëhershme dhe duke e dëshmuar me fletpagesa bankare në vendngjarje.

Aksioni do të vazhdojë në baza ditore.

KRU ‘Hidordrini’ falënderon konsumatorët e ndërgjegjshëm për kryerjen e obligimeve ndaj shpenzimit të ujit.

Respekt për punonjit e terrenit.

Me respekt;

Zyra për Media e KRU ‘Hidrodrini’-Pejë