K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

Hidrodrini ofron shërbime në pesë lokacione

PEJË

ISTOG

KLINË

JUNIK

DEÇAN

Kartela Online

Hidrodrini ofron shërbimin e pagesave përmes kartelës online

Tarifat e shërbimeve

Për informacione rreth tarifave të shërbimeve klikoni këtu

Intervenime emergjente

Në raste emergjente Hidrodrini është në gatishmëri për intervenim

Kontakt

Ju mund të kontaktoni direkt në zyret tona përmes numrave të kontaktit

Informacione

Për informacione rreth projekteve apo publikimeve mund të kontaktoni përmes email

Raportime

Në rastet e shkeljes së ligjit raporto përmes formës së kontaktit