K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

FotoperPagesaOnline

Paguaj pagesat online përmes sistemit bankar të BKT-së

Nga data 15 Janar ( E Hënë), KRU ‘Hidrodrini’-Sh.A. fillon me mundësinë e PAGESAVE ONLINE për konsumatorët!

Pagesa Online nëpërmjet sistemit online bankar me BKT Kosova, është një mundësi e re dhe në hap me kohën, në favor të lehtësimit të shërbimeve me konsumatorët!

Me respekt;

Zyra për Media e KRU ‘Hidrodrini’ Sh.A. – Pejë