K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

lajmi6

Shkollat fillore në qytetin e Pejës kanë hapur dyert për fushatën vetëdijesuese për mos-hudhjen e mbeturinave në sistemin e kanalizimit

Me mikpritje të ngrohtë dhe entuziazëm, shkollat fillore në qytetin e Pejës kanë hapur dyert për fushatën vetëdijesuese për mos-hudhjen e mbeturinave në sistemin e kanalizimit.

Kanë qenë nxënësit e klasëve të treta të cilët nëpërmjet bashkëbisedimit me stafin e KRU ‘Hidrodrini’-t ing. Blerina Anadolli dhe ing. Donjeta Kajolli, shoqëruar nga konsulentja znj. Eta Morina, kanë dëgjuar për së afërmi për dëmet që shkaktohen nga hedhja e mbeturinave në sistemin e kanalizimit, me theks te vecantë në guasen e tualetit.

Fushata ështe duke u realizuar në kuadër të projektit për largimin e ujërave të ndotura për qytetin e Pejës, kontrata e masave shoqëruese/ndërtimi i kapaciteteve institucionale, marrëveshje e lidhur ndërmjet KRU ‘Hidrodrini’ dhe konsorciumit ‘Sachsen Wasser&AHT Group AG’ dhe ‘Hidroing-DK’.

Projekti i KRU ‘Hidrodrini’, është bashkëdonacion i Republikës Federale të Gjermanisë, nëpërmjet Bankës Gjermane për Zhvillim KFW, Konfederatës Zvicerane nëpërmjet Sekretariatit Shtetëror dhe Çështje Ekonomike (SECO) dhe Komunës së Pejës.