K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

Pas Thirrjes dy mujore – Fillon aksioni i çkyçjeve në zonën e mbulueshmërisë

KRU ‘HIDRODRINI’ Sh.A. – Pejë Pas Thirrjes dy mujore – Fillon aksioni i çkyçjeve në zonën e mbulueshmërisë Inspektorët rajonal të KRU ‘Hiodridrini’ të asistuar edhe nga Policia e Rajonale e Pejës kanë filluar sot zbatimin e masave të çkyçjes së konsumatorëve borxhlinjë. Aksioni ka shtrirje në tërë zonën e mbulueshmërisë, ndërsa sot është fokusuar […]

Hidrodrini me punime investive

Njoftim me rëndësi për Istogun për Ndërprerje të Planifikuar KRU ‘Hidrodrini’ – Njësia Operative-Istog, njofton konsumatorët se për shkak punimeve për zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kyçjes së planifikuar të Gypit DN 150 në Gypin DN 300, nesër (E MËRKURË) nga ora 08:00 deri në ora 12:00 do të ndërpritet furnizimi me ujë për […]